Käsikirja brändistä liiketoiminnan työkaluna

Kaikki liiketoiminta perustuu odotusten myymiseen. Brändiä parempaa työkalua siihen ei ole.

Brändi on kuitenkin yhä edelleen suomalaisten yritysten heikoimmin hyödyntämä kilpailukeino. Jos haluamme pärjätä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa, brändin rakentamisesta on tultava samanlainen kansallinen leipälaji kuin koneenrakennus ja koodaaminen.

Brändi & Business kertoo käytännönläheisesti kuinka se tehdään. Tilaa kirja ja tee brändillä entistä vahvempaa tulosta. Hinta 55 e.

Kenelle?

Brändi & Business kytkee brändin rakentamisen suoraan liiketoiminnan kehittämiseen, ja antaa yritysten ylimmälle johdolle ja markkinoinnin asiantuntijoille yhteisen kielen brändin johtamiseen.

 

 • Yritysten ylin johto ja johtoryhmät
  Suoraan käytäntöön sovellettavia ajatuksia siitä, miten voitte vahvistaa yrityksenne kilpailuasemaa ja parantaa liiketoiminnan tuloksellisuutta brändin avulla
 • Yritysten omistajat ja hallitukset
  Uusia näkökulmia siihen, miten brändin avulla voi kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa
 • Markkinoinnin johto ja asiantuntijat
  Kuinka brändistä kannattaa puhua ylimmän johdon ja omistajien kanssa?
 • Markkinoinnin palveluita tarjoavissa yrityksissä toimivat asiantuntijat ja johtajat
  Miten voitte tehdä itsestänne entistä tärkeämpiä asiakkaillenne?
 • Liikkeenjohdon konsulttiyritysten asiantuntijat
  Pragmaattinen näkökulma liiketoiminnan kehittämisen siihen osa-alueeseen, joka näissä asiantuntijayrityksissä yleensä tunnetaan kaikkein heikoimmin
 • Opiskelijat
  Perusteellinen yleiskuva brändin roolista liiketoiminnassa, sekä brändin johtamisen avainkysymyksistä. Kirja on kurssiaineistona Markkinointi-instituutin Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinnossa

 

Suosituksia

Brändi & Business on innostava ja selkeä ohjenuora liiketoimintajohtajille. Se auttaa ymmärtämään kuinka tärkeää on puhua strategia- ja brändityöstä samassa suunnittelupöydässä. Suosittelen kokeilemaan oppeja kun seuraavan kerran joutuu todella miettimään mikä on arvokasta asiakkaille ja mistä voisi aidosti syntyä uutta kasvua”

– Jani Engberg, johtaja, Suomen Vahinkovakuutus Oy

 

Yrityksen maineen, brändin rakentaminen kuuluu yrityksen hallitukselle ja johdolle. Maailman arvokkaimmat yritykset ovat usein myös alansa johtavia brändi-yrityksiä, kuten Apple tai Google. Se ei ole sattumaa, vaan seurausta pitkäjänteisestä työstä. Periksiantamattomuutta vaativat niin strategia, uusiutumisen nälkä, läpimurtoinnovaatiot, asiakaskokemuksen huippuunsa hiominen, vastuullisuus, viestintä kuin kulttuurin ja arjen johtaminen.

Lopputulemana on rohkeita menestystarinoita, joita mekin nyt kipeästi tarvitsemme Suomessa syntyneissä, kansainvälisille markkinoille tähtäävissä yrityksissä. Petri Uusitalolla on laaja, vuosien käytännön kokemus yritysten brändistrategioista ja hän on maassamme yksi johtavista asiantuntijoista, jolla on myös oikeita näyttöjä yritysten uudistusprojekteista.

Petri Uusitalon kirja Brändi & Business avaa lukuisten yritysesimerkkien kautta yrityksen maineen rakentamista helposti omaksuttavassa muodossa, ilman kapulakielen sumuverhoa. Suosittelen lämpimästi tämän vuoden yritysjohdon pakolliseen lukemistoon, heti sovellettavaksi isoina annoksina päivittäin”

– Tarja Pääkkönen, Boardmanin partneri ja hallitusammattilainen

 

Tärkeitä näkökulmia Suomessa, jossa markkinointi muuttuu oikeasti kiinnostavaksi vasta, kun siihen voidaan liittää sanat automatisaatio tai ilmainen. Sitä paitsi hyvä tuotehan myy itse itsensä, niin tämäkin kirja.”

– Timo Everi, hasan & partners

Sisältö

Alkusanat    >>

 

OSA 1    YHTEINEN KIELI

Mitä halusitkaan myydä?

 • Adjektiivien ylivalta
 • Ontto kuori
 • Toisaalta, mutta toisaalta
 • Yhteisen kielen tärkeys
 • Miljoona mielipidettä brändistä
 • Selkeys, erilaisuus, innostavuus, tavoitteellisuus
 • Kaikkien teorioiden äiti
 • Tärkein kysymys: Missä voitte olla parhaita?
 • Miksi brändi kuuluu ylimmän johdon vastuulle?

 

OSA 2    VAHVAN BRÄNDIN KOLME
TUKIJALKAA

Arvon tuottaminen

 • Rationaaliset ja emotionaaliset hyödyt
 • Arvon tuottaminen ostoprosessilla
 • Brändin arvomaailma arvon tuottamisen välineenä
 • Arvolupaus
 • Erilaistumisen pakko
 • Arvoinnovaatiot
 • Asiakas ei aina tiedä mitä haluaa
 • Case Consti

Arvon kommunikoiminen

 • Kaikki kommunikoi
 • Tuote, palvelu & asiointikokemus
 • Brändi-infrastruktuuri
 • Nimi
 • Viiteryhmät ja kontekstit
 • Markkinointiviestintä
 • Ansaittu media
 • Asiakkuusmarkkinointi
 • Sitkeä idea
 • Kymmenkertainen markkinointibudjetti
 • Case Ron De Jeremy

Arvon kotiuttaminen

 • Kustannukset plus kate
 • Kilpailuhinnoittelu
 • Arvohinnoittelu
 • Arvon kotiuttaminen asiakkaiden sitouttamisen keinona
 • Case Taaleritehdas

 

OSA 3    ARVON PORTAAT
-TYÖSKENTELYMALLI

Tekemistä vaille valmis

 • Arvon portaat
 • Organisoituminen työhön
 • Vaihe 1: Ymmärrys brändin tilanteesta
 • Vaihe 2: Toimenpidesuunnitelma
 • Vaihe 3: Toteutus
 • Arvon portaat muutosjohtamisen työkaluna

Kirjallisuutta ja muita lähteitä

Ikkunan voi suurentaa oikeasta alakulmasta ja pienentää Esc-näppäimellä. Voit myös ladata tekstin PDF-muodossa.

Kirjoittaja

Petri Uusitalo

PETRI UUSITALO on työskennellyt brändien kanssa vuodesta 1984. Hän on ollut muun muassa brändäämässä Teleä Soneraksi ja Postia Itellaksi.

Ensimmäiset 20 työvuotta hän toimi mainonnan suunnittelijana. Vuonna 1989 Petri aloitti copywriterina ja osakkaana mainostoimisto PHS:ssä, joka liittyi kansainväliseen TBWA-ketjuun vuonna 1997. Mainonnan suunnittelijana voitettuihin palkintoihin lukeutuvat lukuisten kotimaisten palkintojen lisäksi Hopeinen Cannes-leijona ja kultaa eurooppalaisesta Epica-kilpailusta.

Copywriterin uran jälkeen Petri toimi strategiajohtajana ja toimitusjohtajana mainostoimisto PHS:ssä. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut yrittäjänä. Elokuussa 2013 Petri ja hänen pitkäaikainen kollegansa Tuire Huhta perustivat markkinointitoimisto Sold Oy:n. Petrin brändiaiheinen blogi löytyy osoitteesta www.petriuusitalo.fi

Tilaus

Brändi & Business -käsikirjan (167 s.) hinta on 55 e, Mainostajien Liiton jäsenyrityksille ja oppilaitoksille 39 e. Hintaan lisätään posti- ja käsittelykulut 8 e sekä alv 10%.

 

Tilaa kirja tästä.

ISBN 978-952-5262-50-6